graphic element

Below is a letter written by Ulla Svensson (23 March 1867 - 13 April 1952) to her daughter Edith Anderson in America. It is dated January 9, 1950. The letter is presented here in three versions: First scanned photos of the original letter then a text version in the original Swedish. The original Swedish letter lacks punctuation and is somewhat difficult to read. So the end of this file there is an English translation of the letter with added punctuation and some small changes to increase understandability.
Ulla's 1950 letter to daughter Edith

Ulla's 1950 letter to daughter Edith
Söndrum 9/1 50

Vår kära lilla Edit som är så långt bort i främmande land vi hoppas att det är fortfarande gott o bra med dig nu har denna Julen gått licksom alla di andra åren går och vi blir ett år äldre för vart år som går man vet inte mycke vad som kan hända under årets lopp kan hälsa från Ivan han var hemma han kom Julafton o han var så glad han sade han hade inte varit hemma för 26 Julaftnar så nu satte han sig för att han skulle hem han hade ett nytt dragspel o han spelade alla gamla låtar så sjung dom andre Fredrick o hans måg o Lilly o Kalle o Stig o Gunnel så vi hade så roligt allihop jag strävade med det så länge som möjligt men sedan måste jag gå o lägga mig han hade Julklappar till oss allihop till Hilda men hon kom inte hem det är ju inte gott att komma ifrån men hon kommer nog en annan dag Jaså min lilla kära Edit Tusen Tack för det vackra julkortet och julgåvan du är så god du får lön för det det gått ingenting olönt o Gunnel var så glad hon ska skriva hon med

Jag fick Julgåva från Stockholm också Jag fick 10 kronor från Jansons o Kaffe från Garfnes det är gamla sommagäster di glömma mig inte Ja Jansons är inte Sommagäster det är Major Jansons som var vid Bolaget här man tycker det är roligt att di tänker på en ändå men jag kommer ihåg det läste du i tidning i somras om en dam från Sverige som var 84 år som reste till Amerka med Flyget det var Gunnels farmor hon hade 4 söner i Kalifornien som hon skulle resa till hon hade varit lärarinna o var reliös o var stadig hon o jag var hos Gunnels föräldrar i fjörr an Jul hon o jag sov i ett rum di var fotograferade i Amerkatidning hon o sönerna när di var o mötte sin mor när Flyget landade hon hade bibeln med sig Gunnels far o Svåger bilade henne till Oslo när di kom hem var det Telegram att hon var över o kommen fram o alt hade gått väl det var väl bra jart men hon kommer nog hem igen Gunnels förändrar var här ner di är ju bara unga 50 år di ville vi skall komma men vi samlas väl till sommarn sade jag så får vi se jag är inte rickligt bra ännu men det bättra sig ju så smått så vi får väl se hur det lider jag har haft Homepatmedsin sedan i Agusti jag har skrivit efter 3 gånger jag trodde att det räckt men det jör det nog inte

Jag har fått Julkort från Anna Persson jag skall skriva till henne med hennes mor är också dåligt med hon är på St Olofshemmet di har tagit af hennes fot hon hade kallbrand så synd det är hon kan inte komma hem di kan inte passa henne hon kan inte stå als på det rickliga benet heller hon har legat länge jag ska snart följa med Ester till henne

har du haft några af dina hemma i Jul

du har väl väl dina damer hos dig ännu det är ju bra o roligt varma hälsningar från oss till dig

dina din MOR

skrif snart jag kan hälsa från Fredrik o Ivan med o Lisa vi har fått kort från hennes ...
Söndrum, Sweden, January 9, 1950

Our dear little Edith who is so very far away in a foreign land. We hope that everything is still well and good with you. Now this Christmas, too, has passed just like all the other years have passed and we get a year older every year. We know so little what the coming year will bring. I can pass on greetings from Ivan. He was home. He came on Christmas eve and he was so happy. He said he hadn't been home for Christmas for 26 years. So now he had firmly made up his mind to spend Christmas here at home. He had a new accordion and he played all the old songs and the others sang along - Fredrik and his son-in-law and Lilly and Kalle and Stig and Gunnel And we had so much fun, all of us. I tried to hang along as long as I could but finally I had to go rest. Ivan had Christmas presents for all of us, Hilda too, but she hadn't come home, it's not always easy to tear oneself away, but she'll surely come another day. Well, my dear little Edith, thanks so very much for the beautiful Christmas card and the Christmas gift. You are such a wonderful person. Life has treated you well and has treated you well. Nothing goes without its due reward. Gunnel was so happy that she is going to write you, too.

I got a Christmas present from Stockholm, too. I got 10 Crowns from Jansons and coffee from Garfnes. They are old summer guests. They don't forget me. Well, Jansons are not really summer guests. It's that Major Janson that was with the Company here. I think it's nice that they still remember, I still remember. Did you read in the newspaper last summer about that 84 year-old lady from Sweden that went to Amerika by air? That was Gunnel's grandmother. She had 4 sons in Kalifornia that she went to visit. She had been a teacher and she was religious and was determined. She and I went to visit Gunnels parents last Christmas and we shared a room. They were photographed in the Amerikian newspaper, she and her sons, when they went to meet her when the plane landed. She had her Bibel with her. Gunnel's father and brother-in-law had driven her to Oslo. When they got back home there was a telegram saying that she had landed and everything had gone well. That was a real achievement, but I'm sure she'll come back home again. Gunnel's parents were here. They are young, only in their 50's, and they said they wanted us to get together next summer. But I said, we'll see. I'm not well enough yet, but I'm getting better little by little, so I said we'll see later on. I've had homeopathic medicine since August. I've taken three prescriptions. I thought that that would be enough, but I guess it's not.

I got a Christmas card from Anna Persson. I'm going to write to her, her mother is not doing well. She is in the St Olofshemmet hospital. They've taken her foot. She had gangrene. It's such a shame. She can't go back home. They can't take care of her there. She can't stand up at all on her real leg either - she has been bedridden a long time. I am going to go with Ester and go visit her.

Has any of your family come home for the holidays?

The ladies are still there with you, I guess, and that's good and fun, too.

Warm greetings from all of us to you.

your MOTHER

Write soon! Fredrik and Ivan and Lisa say hello. We got a card from her ...
Ulla Svensson died about two year after writing this letter.


[BACK]